Linki

Linki pełnią funkcję nawigacyjną wewnątrz witryny; odsyłają do stron, artykułów, nowości będących częściami składowymi witryny. Linki oczywiście mogą też odsyłać do stron zewnętrznych. Moduł linków najlepiej umieścić w bocznej części stron tak by przypominały boczne menu. Przykładowe linki zostały umieszczone w bocznej części wszystkich stron (Forum, )

Aby dodać link należy przejść do zakładki ZAWARTOŚĆ w panelu admistracyjnym i wybrać pozycję Linki.

Aby opublikować linki na witrynie internetowej należy ustawić wyświetlanie modułu linków na stronach. W tym celu należy w zakładce ZAWARTOŚĆ przejść do Menedżera Publikacji, wybrać Edytuj moduł mod.links.php i wybrać w spisie strony na których ma być wyświetlany moduł.

Linki na zewnątrz

W polu URL należy wpisać pełny adres np: http://www.zosprp.pl Uwaga na często powtarzany błąd: pominięcie "http://".

Linki do stron

W polu URL należy wpisać ?pid=X gdzie X to numer ID strony. Numer ten jest wyświetlany podczas jej dodawania lub edycji (zobacz obrazek poniżej).

Brak opisu obrazka

Adres w tej postaci jest adresem względnym - nie podaje się w nim adresu witryny http://twojeosp.osp.org.pl/ tylko jego końcówkę ?pid=5 Dzięki temu link jest niezależny od adresu strony i będzie działał po przeniesieniu strony pod inny adres.

Nie jesteś pewien jaki jest adres Twojej strony? Podepnij ją pod menu i otwórz. Następnie skopiuj adres wyświetlany w przeglądarce i wklej w pole URL podczas dodawania/edycji linku. Następnie możesz go przerobić na adres względny kasując początkowe "http://twojeosp.osp.org.pl/" (do znaku zapytania).

Linki do aktualności lub artykułu

W polu URL należy wpisać ?pid=X&show=Y gdzie X to numer ID strony (zobacz Linki do stron powyżej), Y to numer ID aktualności lub artykułu. ID można odczytać podczas jej dodawania/edycji, podobnie jak ID strony, lub wyświetlając tą aktualność na stronie i odczytując X i Y z jej adresu, np. http://localhost/skyblue/index.php?pid=3&show=3

Link do grupy artykułów

W polu URL należy wpisać ?pid=X&cid=Y gdzie X to numer ID strony, Y to numer ID grupy artykułów. Postępowanie w przypadku poznania obu ID analogiczne do powyżych przykładów.