Zmiana wyglądu strony

W zakładce SKÓRKI w panelu administracyjnym można wybierać skórki oraz zmieniać ich wygląd.

Rozmieszczenie bloków w których umieszczana jest treść oraz moduły znajduje się w pliku data/skins/nazwaskórki/skin.default.html

Arkusz styli jest w pliku data/skins/nazwaskórki/css/nazwaskórki.css

Bloki są zdefiniowane następująco:

{region:nazwabloku}

Dla przykładu: wystarczy dopisać po*

{region: sidebar}{region:sidebar2}

aby w Menedżerze publikacji pojawił się drugi boczny blok o nazwie Sidebar2, w którym można umieścić zawartość. Już prościej chyba się nie da :)

* Poniżej została specjalenie wstawiona spacja pomiędzy "region:" i "sidebar", aby nie wyświetlił się blok sidebar.